Kommunen ska plocka och mäta skräp under juni-augusti

Östra Göinge kommun har tillsammans med Östra Göinge renhållningsbolag (ÖGRAB) tagit fram en ny avfallsplan för perioden 2020-2030, i vilken ett av delmålen är att en skräpmätning ska genomföras. I Östra Göinge startar nu mätningen upp i de nio byarna Hanaskog, Knislinge, Sibbhult, Immeln, Broby, Glimåkra, Hjärsås, Boalt och Östanå.  

Syftet med mätningen är att identifiera vilken typ av skräp som kastas i de olika byarna och planera samt genomföra åtgärder för att minska nedskräpningen.

Kommunens serviceteam kommer att arbeta med att plocka, sortera och väga det skräp de hittar på utvalda områden som valts ut för mätningen, till exempel lekplatser och andra platser där många människor rör sig. Skräpplockningen kommer göras en gång varannan vecka från början av juni till och med augusti. Efter sommaren ska en åtgärdsplan tas fram.

Läs mer om avfallsplanen på ÖGRABs webbsida.

 


Hittade du inte vad du sökte?