Vi satsar på kunskapscentrum i centrala Glimåkra

På torget i Glimåkra planerar kommunen en byggsatsning i form av ett kunskapscentrum med fokus på bildning och kultur. Genom att stärka samverkan med närliggande verksamheter, som Glimåkraskolan och Folkhögskolan, ska en levande bykärna skapas. Torgytan kommer bli mindre och mer inbjudande genom bland annat trädplanteringar och sittplatser.

– Vi satsar på Glimåkra för vi tror på byn, på dem som bor där samt företagen och föreningarna. Genom att etablera ett kunskapscentrum med fokus på bildning och kultur vill vi stärka skolresultaten och skapa en mötesplats för alla Göingebor, säger kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M).

I kunskapscentret ska Glimåkras bibliotek bli ett meröppet bibliotek, med utökade öppettider och tillgänglighet även på obemannade tider.

Lokalerna ska även rymma hemtjänstens personal. På så sätt ökar närvaron i centrala byn dygnet runt, vilket i sin tur leder till ökad trygghet.

Patric Åberg tillsammans med Lasse Carlsson, Jörgen Johansson och Oscar Branting från Glimåkra utveckling.

Satsningen i Glimåkra görs i förankring med de som bor i byn, genom föreningen Glimåkra utveckling som varit drivande i planeringens startskede.

–  Vi har arbetat nära tillsammans med flera av Glimåkras eldsjälar för att möjliggöra den här satsningen. Tillsammans skapar vi framtidstro och en levande by, avslutar Patric Åberg (M).

Bild på förslag på vy från busshållplatsen.

Förslag på vy från busshållplatsen.

Bild på förslag på vy från nuvarande övergångsställe vid Ica Nära. Bildkälla: Arkitektgården

Förslag på vy från övergångsstället vid Ica Nära.

Bild på förslag på vy inifrån.

Förslag på interiör.

Bld på Bild på förslag på vy från busshållplatsen.

Förslag på interiör.

Bildkälla, skisser: Arkitektgården.


Hittade du inte vad du sökte?