Kommunen gör det enklare att bygga solpaneler

Om du vill installera mindre solpaneler på din villa inom tätbebyggt område behöver du inte längre något bygglov. Kommunen vill med de nya riktlinjerna få fler att använda solenergi som en hållbar energikälla för småhus.

Reglerna gäller för en- eller tvåbostadshus inom detaljplanerade områden med solpaneler upp till 40 m². Panelerna ska placeras i takets lutning och på ett sätt så att byggnadens höjd inte påverkas nämnvärt. Undantag är särskilt värdefulla byggnader ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

 

 

För mer information och rådgivning

Kontakta Johan Elofsson, Byggnadsinspektör: johan.elofsson@ostragoinge.se, 044-775 60 28.

Riktlinjer för bygglovsbefrielse av solenergianläggningar >>

 


Hittade du inte vad du sökte?