Kommunen gallrar och avverkar skog i Broby och Glimåkra

Under september och oktober påbörjar kommunen en gallring samt avverkning av skog i Broby respektive Glimåkra. Åtgärderna är en del av kommunens skogsvårdsplan med syfte att främja miljön för de som rör sig i närområdet.

Gallring i Broby

I norra Broby, längs med riksväg 19 och österut mot bebyggelsen, kommer gallring i ett större skogsparti göras. Syftet med gallringen är att öppna upp och göra skogspartiet mer attraktivt att röra sig i samt att försöka komma till rätta med vildsvinsproblematiken som finns i området.

Avverkning i Glimåkra

Ett större skogsområde norr om Trollabadet, öster om Trollabacken, i Glimåkra kommer avverkas helt med start i september. Anledningen till att hela området avverkas är att den typ av träd som finns där idag riskerar att blåsas omkull om endast gallring görs.

En återplantering av lövträd, som bok, ek och rönn, kommer sedan att göras för att göra skogsområdet mer attraktivt i framtiden.

 


Hittade du inte vad du sökte?