Kommunen beviljas stöd för att utveckla ny vandringsled

I augusti gick den ett år långa förstudien Snapphaneleden i mål. Förstudien hade undersökt möjligheten att etablera en ny vandringsled mellan kommunerna Östra Göinge, Kristianstad och Hässleholm. Nu står det klart att kommunen får 750 000 kronor i Leaderstöd för ytterligare ett projekt, för att utveckla en två mil lång led i vårt område. 

Projektet Snapphaneleden etapp 1 har prioriterats av Leader Östra Skåne, som nu väntar väntar på ett formellt beslut från Jordbruksverket, innan projektet kan starta.

Under förstudien fördes dialog med föreningar, byalag, näringslivet och markägarna – och det skapades ett intresse och engagemang för utveckling av en ny vandringsled som i möjligaste mån kopplar ihop befintliga leder och slingor.

– Det här blir superbra! Vi har startat en ny politisk beredning för just folkhälsa, eftersom det är viktigt att vi rör oss mer. Den här vandringsleden kommer öka möjligheterna, säger kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M).

Kartbild.

Etapp 1, ska löpa genom Östra Göinge kan med fördel knytas ihop med den befintliga kanotleden.

Snapphaneleden, etapp 1

Projektet Snapphaneleden, etapp 1 kommer knyta ihop de två befintliga Skånelederna SL1 (från kust till kust) med SL6 (Vattenriket). Genom ett samarbete med Kristianstads kommun knyts leden ihop från Brunnen i Arkelstorp till Immeln och fortsatt vidare mot Sibbhult som slutmål. Detta kommer även att möjliggöra en rundled mellan Immeln och Breanäs.

– Tillsammans med markägarna och LRF kommer vi hitta en innovativ modell som gör det intressant för markägarna att delta och också diskutera positiva vinster när man förhoppningsvis ger tillåtelse att använda mark till vandringsleder, säger projektledare Britt-Marie Eriksson och fortsätter:

– Immeln och Breanäs är starka noder som kan ta emot internationella gäster eftersom de kan erbjuda både mat och övernattning. I förlängningen kommer en led här gynna landsbygden och främja blomstrande företag!

Det ett år långa projektet ska starta januari 2024 och finansieras helt med stöd från Leader Östra Skåne inom  insatsområdet Platsutveckling, stolthet och delaktighet.

Projektägare blir Östra Göinge kommun och projektet kommer drivas på kommunens kultur- och fritidsenhet, där projektledaren Britt-Marie Eriksson blir anställd under projekttiden.

– Vi är glada och stolta över att Leader Östra Skåne beviljat oss stöd för att genomföra projektet där vi på sikt kommer knyta ihop Skåneleden genom Östra Göinge. Vi ser fram emot arbetet och den viktiga samverkan med markägare och andra kommuner, säger kommunens kultur- och fritidschef Peter Wilgotsson.

Enligt planeringen kan en invigning av leden äga rum hösten 2024.

Bild på Anna Bertram, Patric Åberg, Britt-Marie Eriksson och Therese Svensson Collin.

Anna Bertram (tillväxtstrateg), Patric Åberg (M) (kommunstyrelsens ordförande), Britt-Marie Eriksson (projektledare) och Therese Svensson Collin (fritidssamordnare).

 

Leader Östra Skåneslogotyp.

 


Hittade du inte vad du sökte?