Kommunen beviljas ordningsvakter i centrala Hanaskog

Sedan tidigare har Östra Göinge kommun tillstånd att använda ordningsvakter i centrala Broby. För att ytterligare öka tryggheten i Östra Göinge har kommunen även ansökt om tillstånd att använda ordningsvakter i byarna Hanaskog, Glimåkra, Knislinge och Sibbhult. Ansökan gällande Hanaskog har nu beviljats.

– Det här är ett positivt besked för Hanaskog och nu hoppas jag att vi får bifall gällande de andra byarna också. Användandet av ordningsvakter är främst förebyggande och ska minska oroligheter i byarna och öka Göingebornas trygghet. Det ska kännas tryggt att röra sig ute i alla byar, säger Patric Åberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen väntar på svar från Polisen angående Glimåkra, Knislinge och Sibbhult.

En ordningsvakts befogenheter

Ordningsvakter får avvisa eller avlägsna personer som genom sitt uppträdande stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen. Om en sådan åtgärd inte är tillräcklig får ordningsvakter tillfälligt omhänderta personer. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling ska kunna avvärjas.

Ordningsvakter får omhänderta berusade personer som på grund av sitt tillstånd inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör fara för sig själv eller någon annan.

I första hand ska ordningsvakten försöka prata personer tillrätta, men får använda våld om uppgiften inte kan lösas på annat sätt. Det får inte vara fråga om mer våld än vad som är nödvändigt för att lösa uppgiften. Batong och handfängsel är vanlig utrustning.


Hittade du inte vad du sökte?