Kommunen bäst i Sverige

Göingeskolan i Broby och Snapphaneskolan i Knislinge är bäst i Sverige när det gäller att använda flerspråkiga videofilmer i undervisningen. Med hjälp av filmerna kan eleverna följa undervisningen, oavsett om de har svenska som modersmål eller nyligen har anlänt från Afghanistan, Syrien, Somalia eller Eritrea.

För drygt ett år sedan anslöt sig Östra Göinge kommun till språkprojektet ”En skola för alla från första dagen”. Det syftar till att utveckla metoder för att elever med andra modersmål än svenska ska kunna ta del av undervisningen på samma villkor som svenskfödda elever.

Sedan dess har kommunens högstadieelever fått tillgång till hundratals digitala undervisningsfilmer på sex olika språk. Dessa ingår i det digitala läromedlet Studi.se för högstadiet.

Nu visar det sig att över 75 procent av eleverna regelbundet använder materialet. Enligt färsk statistik har 328 elever använt Studi.se den senaste månaden.

Siffrorna visar också att Studi.se har blivit ett minst lika viktigt verktyg för svenskfödda elever som för nyanlända. En fördel med undervisningsfilmerna är att eleverna kan repetera lektionen så ofta de vill. Och den som har varit sjuk en tid kan snabbt ta igen förlorade lektioner.

– Kommunen har beslutat om en flerårig satsning på skolan för att öka måluppfyllelsen. En del i den satsningen är vårt deltagande i språkprojektet inom Studi.se, säger Ulrika Olsson som är utvecklingsledare vid Östra Göinge kommun.

– Vi har fått många nyanlända till kommunen och därför har vi letat efter olika verktyg för att utveckla elevernas lärande. Här har Studi.se blivit ett viktigt komplement.

– Användningen av verktyget har ökat bland alla elever, inte bara nyanlända. Det har skett i takt med att kunskapen om verktyget vuxit, samtidigt som det produceras allt fler filmer.

– Verktyget ger möjligheter att variera undervisningen, och det kan användas olika av olika elever. Då ökar både lärandet och förståelsen, och därmed måluppfyllelsen, säger Ulrika Olsson.

Även lärare på de bägge skolorna uppskattar verktyget.

– Vi har haft stor nytta språkvariationen, säger Elvir Causevic, högstadielärare på Snapphaneskolan.

– Våra nyanlända elever kan lyssna på förklaringar på sitt modersmål samtidigt som de får textad översättning på svenska. Eller tvärtom, att man lyssnar på svensk tal och får översättning på sitt modersmål. Det som också är bra är att videofilmerna är korta och koncisa.

– Filmerna håller hög kvalitet och är pedagogiska. Jag har inte gjort någon utvärdering, men av elevers reaktioner att döma är studi.se ett uppskattat och intressant komplement i undervisningen.

-Jag brukar länka videofilmerna i vår Classroom portal och eleverna har tillgång till dem hemma också, säger Elvir Causevic.


Hittade du inte vad du sökte?