Kommande budget är utmanande – men inte utan fortsatta satsningar

Idag presenterades Östra Göinge kommuns mål- och resultatplan, budgeten, för de kommande fyra åren. Mål- och resultatplanen är till följd av en orolig omvärld och lokala demografiska förändringar snävare än tidigare år, men innehåller trots det en del prioriterade satsningar. 

Mål- och resultatplanen för åren 2024-2027 var under årets början på remiss hos fler än 900 medarbetare, en så kallad U-sväng, där alla fick möjlighet att tycka till och komma med synpunkter. Utifrån dessa synpunkter och förslag har mål- och resultatplanen sedan justerats och är nu färdigställd för att antas i kommunfullmäktige i juni.

– Det finns en del utmaningar, framförallt de kommande två åren. Dels påverkar svårigheten att hitta arbetskraft oss och lågkonjunkturen, som vi är i början av, påverkar såväl medarbetare som Göingebor. Dels påverkas verksamheterna av minskat invånarantal, ökade och minskade åldersgrupper samt olika prisökningar, förklarar Johan Persson, ekonomichef och fortsätter:

– Från och med januari i år har vi dessutom ett nytt pensionsavtal, vilket gör att pensionskostnaderna för 2023 och 2024 blir mycket högre än tidigare prognoser. Från och med 2025 kommer de dock att minska igen och bli lite lägre än tidigare.

Bild på Patric Åberg och Johan Persson.

Kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M) och Johan Persson, kommunens ekonomichef.

Prioriterade satsningar fortlöper

– De närmaste två åren blir tuffa, men vi har haft en bra och hållbar ekonomi de senaste åren som rustat oss för det här. Vår skolresa som siktar på 2030 är fortsatt högt prioriterad och vi kommer även fortsätta arbetet med byutveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M).

I mål- och resultatplanen är det finansiella målet ett resultat på två procent, samma som tidigare år.

– Det här målet ska vi kunna nå trots en ansträngd budget, avslutar Patric Åberg (M).

Mål- och resultatplanen presenteras i sin helhet i juni, här på kommunens webb, efter att den antagits i kommunfullmäktige.


Hittade du inte vad du sökte?