Kan RUTH stötta ditt nästa projekt?

Östra Göinge kommun är medlem i Stiftelsen för Regional utveckling genom Högskolan i Kristianstad (RUTH) – en samlande kraft för företagare, forskare och samhällsföreträdare för att tillsammans koordinera det regionala utvecklingsarbetet. Det övergripande målet för RUTH är att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen i nordöstra Skåne. RUTH ska initiera och stödja gränsöverskridande samverkans- och utvecklingsprojekt mellan näringsliv, högskola och kommun.

Stiftelsen har valt två fokusområden för insatser med RUTH:s utvecklingsmedel: ”Mat och turism” samt ”Rekrytering för stärkt entreprenörskap och företagande”.

RUTH samarbetar med befintliga organisationer för regional utveckling som exempelvis EU-kontor Skåne Nordost och Krinova Incubator & Science Park. För mer information besök www.stiftelsenruth.se eller kontakta Fredrik Persson på fredrik.persson@ostragoinge.se alternativt 044-775 64 10.


Hittade du inte vad du sökte?