Ingen distansundervisning på kommunens högstadieskolor

Östra Göinge kommun gör i dagsläget bedömningen att inte gå över till distansundervisning på kommunens högstadieskolor (åk 7-9). Skolorna kommer istället i första hand att se över om det finns ytterligare åtgärder som kan vidtas för att förhindra smittspridning och minska trängsel inom ramen för närundervisning.

Bedömning är gjord både utifrån regeringens pressmeddelande och utifrån att fjärr- och distansutbildning bedöms få för stora konsekvenser för en betydande del av våra elever, som av olika skäl behöver närundervisning för sin kunskapsinlärning.

Förvaltningen och Östra Göinge kommuns krisledningsgrupp följer kontinuerligt utvecklingen och har dagliga avstämningar för att vid behov snabbt kunna ställa om med nya åtgärder.

Fortsatt delvis distansundervisning för GUC

GUC fortsätter med fjärrundervisning för Introduktionsprogrammet – Individuellt alternativ, men kommer att ha delvis fjärrundervisning för Introduktionsprogrammen- Språkintroduktion samt Yrkesintroduktion. Detta gäller fram till den 24 januari.


Hittade du inte vad du sökte?