Göingeskolan blir pilotskola i projekt om att förebygga hedersvåld

Göingeskolan har fått erbjudandet att som enda högstadieskola i Sverige bli pilotskola i utarbetandet av en manual om hur man uppmärksammar tecken på, motverkar och förebygger hedersvåld; ett såväl främjande och förebyggande som åtgärdande arbetssätt. Bakom projektet står organisationen FreeZone Sweden, en nationell verksamhet som arbetar med visionen om att varje barn och ungdom ska få växa upp i ett jämlikt och tryggt samhälle, känna sitt värde och skapa sin identitet och liv i frihet.

Projektet kommer att pågå under cirka ett år framåt, där en referensgrupp – bestående av elevhälsoteamet (EHT) och två lärare från skolan – engageras i arbetet. Under projektets gång kommer all personal att få till sig fortbildning i form av föreläsningar på studiedagar.

–Vi har blivit erbjudna att bli föregångsskola i ett projekt vars slutprodukt blir ett slag för allas oinskränkta rätt till sin kropp och sin ”själ”, med utgångspunkt från ”the golden seven” – de sju diskrimineringsgrunderna. Det är verkligen ett spännande och viktigt projekt där vi ser fram emot vår delaktighet, säger Erik Andersson, rektor på Göingeskolan.

 

Läs mer om FreeZone på deras webbplats.


Hittade du inte vad du sökte?