Göingebor berättar om sitt Skånes gröna hjärta!

Skillnaden mellan ett platsvarumärke och andra varumärken är att alla äger platsvarumärket. Gemensamt har boende, verksamma, unga och äldre kommit fram till följande om vår plats:

Skånes gröna hjärta är en plats för utveckling, tystnad och livskvalitet. I Östra Göinges natur finns det små byar med känsla, Härvaro och drivkraft, men även med ett lugn och en spännande historia.

Arbetet med att förtydliga platsvarumärket fortsätter och vi låter nu Göingebor berätta om sin bild av platsen Skånes gröna hjärta, sin syn på göingar och mycket annat! En stafettpinne lämnas sedan vidare till nästa berättare.

Det är tillsammans som vi förstärker platsens själ och hjärta!

Ann. Urgöing med rötter i Östra Göinge sedan århundraden

Vår första berättare Ann Jönsson är enligt henne själv en urgöing som återvänt till den här platsen för att förvalta och vårda marken där hon bor. Läs om Ann, dialektala godbitar och historier från Skånes gröna hjärta här!

 


Hittade du inte vad du sökte?