Göingarna nöjda med sin avfallshantering

 

Under juni månad fick 1 000 slumpvis utvalda hushåll tycka till om avfallshanteringen i Osby och Östra Göinge kommuner. Sammanfattningsvis är resultat av kundundersökningen mycket positivt, men den visar också på vad som kan förbättras.

Syftet med undersökningen var att ta reda på kundernas nöjdhet med avfallshanteringen och deras vanor och attityder inom specifika frågor.

Av resultatet kan man utläsa att den upplevda servicekvaliteten är bra och att de hushåll som deltagit i undersökningen är nöjda eller mycket nöjda.

Hela undersökningen hittar du på Ögrab:s hemsida


Hittade du inte vad du sökte?