GoDig – Ett projekt för den digitala framtiden

Internet och informationstekniken påverkar alla samhällsområden. Utvecklingspotentialen är mycket stor och gränserna för vad som är möjligt förflyttas hela tiden. Allt fler tar för givet att ärenden ska kunna utföras enkelt och säkert via nätet. Arbetsinnehållet såväl som arbetsorganisationen påverkas av digitaliseringens möjligheter. Därför satsar Östra Göinge kommun tillsammans med Osby och Perstorps kommuner på att medarbetare inom vård och omsorg ska vara trygga i och ha kunskapen om hur digitaliseringen kan skapa mervärde för våra kunder!

Projektet GoDig ska kompetensutveckla runt 757 medarbetare, framtida teknikcoacher och chefer i att använda digitala arbetsverktyg. Det handlar om att säkerställa god kvalitet i vård och omsorg, öka produktiviteten samt bidra till ett hållbart arbetsliv. GoDig ska leda till att skapa en hållbar metod för en lärande organisation som för in, förvaltar och utvecklar kunskap kring välfärdsteknik och digital utveckling. Projektet görs i ett samarbete mellan kommunerna Östra Göinge, Osby och Perstorp. Totalt omfattar projektet 6,3 miljoner och finansieras delvis med medel från Europeiska socialfonden.

Genom att tillsammans jobba för ökad kvalitet genom projektet GoDig hoppas kommunerna också kunna skapa fler samarbetsområden. En struktur ska skapas mellan kommunerna för kollegialt stöd och lärande som kan stärka individen, arbetslagen och organisationen. Förutom ökad kompetens hos medarbetare behövs även strukturer i organisationen som tillåter tillämpning och utveckling.

”Personalen är den viktigaste resursen i vård- och omsorgsverksamheterna. Förutom att projektet ökar kvalitén i verksamheten så hoppas jag att personalen får möjlighet till utveckling och lärande. Dessutom höjer vi attraktionskraften för yrket vilket också har effekter på framtida rekryteringsbehov. Vi vill vara en modern arbetsgivare som skapar och attraherar framtidens medarbetare”, säger Sofia Nilsson, ordförande i omsorgs- och utbildningsutskottet.

KONTAKT

Kaj Hansson, projektledare GoDig
044-775 67 95, kaj.hansson@ostragoinge.se

 


Hittade du inte vad du sökte?