Glädjande befolkningsökning i Östra Göinge!

Detta är fortsatt en relativt stor ökning men lägre än vad den varit under 2014-2018. Antalet göingar var vid årsskiftet den 1 januari 2020 15 007.

Det ökade antalet invånare förklaras 2019 främst av ett positivt födelsenetto (+46). Förklaringen är bland annat att de stora barnkullarna från slutet av 80-talet och början av 90- talet nu kommit upp i familjebildande ålder.

Under 2019 valde 1241 personer att flytta till Östra Göinge medan 1203 flyttade ut, vilket ger ett flyttnetto på +38. Från utlandet var det 203 fler som flyttade in än som flyttade ut vilket är ett lägre netto än under 2018. Trenden verkar vara att inflyttningen av utrikesfödda nu minskar år från år. I förhållande till kommuner utanför Skåne var flyttnettot negativt med -42. Men kommunen tappar främst invånare till övriga kommuner i Skåne. Här blev flyttnettot -123.

Östra Göinge kommun räknar i sin befolkningsprognos från 2019 med en fortsatt ökning av invånarantalet under kommande år men i en långsammare takt än tidigare. Prognosen pekade på att 15 000 invånare skulle uppnås under 2019, vilket nu bekräftas av den officiella befolkningsstatistiken.

-Det är jätteroligt att vi kommit över 15 000, det har varit vår målbild att komma tillbaka till det. Och det som är extra glädjande är att vi har ett positivt födelsenetto, att vi ökar och växer av egen kraft. Det är ett tecken på framtidstro och något som är mycket bra för kommunens långsiktiga utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M).


Antal invånare i Östra Göinge kommun 2000-2019


Hittade du inte vad du sökte?