Gemensam satsning på rörelse i Östra Göinge

Östra Göinge kommun och RF-SISU Skåne gör en samlad insats under 2020-2021 för att få fler fysiskt aktiva och engagerade inom idrotten i kommunen.

Östra Göinge kommun har, i jämförelse med andra kommuner, en relativt låg andel aktiva barn- och unga inom idrotten. Det är för att ändra på detta som kommunen och RF-SISU Skåne, med ett extra stöd från Riksidrottsförbundet, under 2020-2021 satsar på idrotten i Östra Göinge på bred front.

̶  Idrottsrörelsen ser olika ut i olika kommuner beroende på olika förutsättningar, historia, kultur osv. Vi på RF-SISU Skåne vill att alla skall ges likvärdiga möjligheter att prova på och utöva idrott i en förening. När vi ser områden och kommuner som har ett lågt idrottsutövande så har vi nu möjlighet att förstärka vårt arbete där, säger Jenny Hellberg, verksamhetschef på RF-SISU Skåne.

Ambitionen med satsningen i Östra Göinge är framförallt att få fler fysiskt aktiva och välmående invånare i kommunen. Ett starkt och öppet föreningsliv är dessutom en viktig förutsättning för inkludering och integration.

– Vi ser bara vinster med satsningen vi nu gör tillsammans med RF-SISU Skåne. Mer rörelse är positivt för välbefinnandet, för folkhälsan i stort och för skolresultaten. Den här satsningen ger oss som kommun också en möjlighet att lyfta föreningsidrotten, där det inte bara är träningen i sig som ger effekt utan också gemenskapen och glädjen att göra något tillsammans med andra. Fysisk aktivitet, tillsammans med gemenskap över både sociala och etniska gränser får positiva effekter på hela samhället på både kort och lång sikt. Tillsammans kan vi göra Östra Göinge starkare, säger Patric Åberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

̶  Under hösten kommer vi med anledning av detta starta upp flera satsningar i kommunen. Det handlar bland annat om lovaktiviteter, Idrottscafé, Skol IF, After school med mera men även att fortsätta stötta satsningar och samarbeten så som Rörelsesatsning i skolan, SKUTT-lägret och Fritidsbanken. Innan sommaren kommer vi att skicka ut en enkät till idrottsföreningar och skolelever för att närmare undersöka vilka behov och intressen som finns, säger Jenny Hellberg.

 


Hittade du inte vad du sökte?