Fortsatt höga betyg för kommunernas upphandlingar

Östra Göinge och Osby kommuner får för femte året i rad höga betyg för sin upphandlingsverksamhet. Det framgår av resultatet från en enkätundersökning som nyligen genomförts bland samtliga leverantörer som lämnat anbud under 2019. På en femgradig skala får kommunerna i genomsnitt 4,23 i betyg för samtliga områden undersökningen omfattade.

För några veckor sedan skickade Östra Göinge och Osby kommuners gemensamma upphandlingsenhet ut en enkätundersökning till samtliga anbudsgivare under 2019. Syftet med undersökningen, som i år genomförs för femte gången, är att följa upp processmålet ”Utforma upphandlingar och tydliga upphandlingsdokument som gör det attraktivt och enkelt att lämna anbud”. Enkäten innehåller åtta påståenden om tydlighet i upphandlingsdokument, om det är attraktivt och enkelt att lämna anbud och om bemötande. Leverantörerna får ta ställning till i vilken grad de instämmer i påståendena.

Resultatet för 2019 visar på en liten nedgång sedan förra året och det kan främst förklaras av sämre resultat på påståendena kring tydliga upphandlingsdokument. Den genomsnittliga poängen på en femgradig skala (där högst betyg var 5) för samtliga påståenden blev 4,23, vilket är en liten minskning från 2018 års 4,37. Generellt är resultatet lägre på samtliga påstående utom ett. Alla åtta påståendena får dock även för 2019 en genomsnittspoäng på 4,0 eller mer.

– Vi är mycket glada för att leverantörer som deltar i kommunernas upphandlingar fortsätter att vara positiva till hur vi genomför dem. Ett proffsigt bemötande och en bra dialog är viktigt för att kommunen ska vara en attraktiv affärspartner, säger Niklas Larsson och Patric Åberg, kommunalråd i respektive kommun, i ett gemensamt uttalande.

– Resultatet motiverar oss i vårt arbete att utveckla inköpsarbetet ytterligare och ger oss gott självförtroende nu när vi välkomnar Hörby kommun och deras bolag till inköpscentralen, säger Daniel Oredsson, upphandlingschef.

 


Hittade du inte vad du sökte?