Föroreningar i marken vid Bränneriet i Broby

I samband med att ny detaljplan i anslutning till Bränneriet i Broby tagits fram har föroreningar hittats i marken. Föroreningarna är på kort sikt inte farliga för människor eller miljön men massorna är av dålig kvalitet och ska inte vara i marken.

Kommunen har påbörjat en utredning och kommer vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa en god och riskfri livsmiljö.

Boenden inom det aktuella området har fått information av sin fastighetsvärd.

Eventuella frågor besvaras av mark- och exploateringschef Henrik Arvidsson henrik.arvidsson@ostragoinge.se eller samhällsbyggnadschef Anders Siversson anders.siversson@ostragoinge.se.

 


Hittade du inte vad du sökte?