Fler unga Göingar har fått feriearbete genom Sommarjobbsatsning!

Arbetsförmedlingen och Östra Göinge kommun har gjort en överenskommelse gällande insatser som har skapat fler feriearbeten för ungdomarna i Östra Göinge kommun.

Arbetsförmedlingen har av Regeringen fått i uppdrag att fördela pengar till kommunerna för att förstärka satsningar på sommarjobb/feriearbete. Totalt handlar det om 180 miljoner kronor.

Sommarjobbsatsningen har som mål att ännu fler ungdomar ska få möjlighet att få ett sommarjobb. Det här är en satsning som kompletterar kommunernas redan planerade feriearbete.

Målgrupp för feriejobbsatsningen är ungdomar, oberoende av ålder och födelseår, som avslutar årskurs nio, ungdomar i gymnasieutbildning och ungdomar som samma år har avslutat sin gymnasieutbildning samt ungdomar som är föremål för insatser inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret.

Med hjälp av den extra summan som administreras av Arbetsförmedlingen har Östra Göinge kommun i år kunnat erbjuda ytterligare 44 platser. Extraplatserna är tillsatta och flera ungdomar har redan gjort större delen av sitt feriearbete.

– Tillsammans med kommunens egna 100 platser så innebär detta att totalt 144 ungdomar har erbjudits feriearbete denna sommaren. Detta är rekord i antal feriearbete som Östra Göinge kommun har erbjudit ungdomar genom åren, vilket är helt fantastiskt. Vi vill rikta ett stort tack till alla verksamheter som genom en god samverkan har gjort det möjligt att erbjuda så här många platser under sommaren, säger Ann Ollhage, Arbetsmarknadskoordinator på arbetsmarknadsenheten.


Hittade du inte vad du sökte?