Fler jobb för unga Göingar genom Sommarjobbsatsningen!

Arbetsförmedlingen och Östra Göinge kommun har gjort en överenskommelse gällande insatser för att skapa fler feriearbete för ungdomarna i Östra Göinge kommun.

Arbetsförmedlingen har av Regeringen fått i uppdrag att fördela pengar till kommunerna för att förstärka satsningar på sommarjobb/feriejobb. Totalt rör det sig om 180 miljoner kronor.

Feriejobbsatsningen har som mål att ännu fler ungdomar ska få möjlighet att få ett sommarjobb. Det här är en satsning som kompletterar kommunernas redan planerade feriearbete.

Målgrupp för feriejobbsatsningen är ungdomar, oberoende av ålder och födelseår, som avslutar årskurs nio, ungdomar i gymnasieutbildning och ungdomar som samma år har avslutat sin gymnasieutbildning samt ungdomar som är föremål för insatser inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret.

Med hjälp av den extra summan som administreras av Arbetsförmedlingen kommer Östra Göinge kommun kunna erbjuda ytterligare 35 platser. Erbjudande om dessa extraplatser har redan gått ut till ungdomar i kommunen.

– Tillsammans med kommunens 100 platser så innebär detta att totalt 135 ungdomar kommer att erbjudas feriearbete i år vilket är helt fantastiskt. Vi vill rikta ett stort tacka till alla verksamheter som har gjort detta möjligt genom att erbjuda så många platser under sommaren. Här gaur da! säger Ann Ollhage, arbetsmarknadskoordinator på arbetsmarknadsenheten.

 


Hittade du inte vad du sökte?