Fiber till landsbygden senast år 2024 – avtal har tecknats med leverantör

Bild på Daniel Jönsson Lyckestam, Anna Jähnke och boende ui Tryggaröd.

Kommunstyrelsens vice ordförande Daniel Jönsson Lyckestam (m) och Regionala utvecklingsfondens ordförande Anna Jähnke (m) firade tillsammans med glada Göingebor i Tryggaröd.

Nu tas nästa steg i bredbandsutbyggnaden på Östra Göinges landsbygd. Idag firade boende i Tryggaröd att kommunen nu tecknat avtal med IP-Only och att tillgång till efterlängtad fiber är nära!

Tidigare under våren meddelade Östra Göinge kommun att vi satsar 20 miljoner kronor på fiber till landsbygden, där hälften finansieras av kommunen och hälften av Regionala utvecklingsfonden i Region Skåne. En upphandling har sedan genomförts, där den anbudsgivare som angav att de kunde bygga ut till flest hushåll skulle få uppdraget. IP-Only angav att de har möjlighet att bygga ut till 358 hushåll, av ungefär 400 identifierade, och vann upphandlingen.

Under hösten 2021 anlitade Östra Göinge kommun dessutom en konsult med uppdrag att samordna en kommungemensam ansökan om ytterligare medel för 13 skånska kommuner. Tillsammans beviljades kommunerna 130 miljoner kronor, varav tio går till Östra Göinge.

Bild på tårta.

Fiber till alla – hela Östra Göinge ska leva

Det här innebär att Östra Göinge kommun satsar totalt 30 miljoner kronor på bredbandsutbyggnad på landsbygden. Tack vare satsningen kommer hushåll som tidigare inte fått erbjudande om fiber snart kunna beställa. De här hushållen finns i Östra Göinges svåraste områden där markförhållandena gör att det är kostsamt att bygga ut och staten inte beviljat medel.

Daniel Jönsson Lyckestam (m), kommunstyrelsens vice ordförande:

– Om alla parter framöver fullföljer sina åtaganden kommer vi nå höga siffror på andelen fiberanslutna hushåll i Östra Göinge, från absoluta botten till toppen. Det vill säga att Telia gör vad de lovat och tar sig igenom by efter by med fibererbjudanden, att IP-only fullföljer sina pågående projekt på landsbygden samt genomför det projekt de nu åtar sig genom denna upphandling, och att så många göingebor som möjligt tecknar avtal när de nu får erbjudande. Då kan andelen med fiber nå upp till 95%, kanske 97%. Det är en otrolig resa för en kommun där fiberutbyggnaden är extremt dyr. Det ligger ett hårt arbete bakom det här och det hade inte varit möjligt utan det goda samarbetet med bland andra regionala utvecklingsnämndens ordförande Anna Jähnke samt Jan Gunnarsson och Tomas Avenborg på IP-Only.

Avtalet med IP-Only träder i kraft den 1 juli 2022 och utbyggnaden beräknas vara klar år 2024.

 


Hittade du inte vad du sökte?