Felutskick av busskort

Göinge Utbildningscenter informerar idag på sin Facebooksida om att några personer som redan har gått ut gymnasiet ändå har fått busskort hemskickade till sig. Anledningen till missen är att elevregistren inte varit korrekt uppdaterade och att ”gamla” elever fortfarande legat kvar.

Göinge Utbildningscenter uppmanar de som fått ett busskort hemskickat men inte ska gå i skolan, att slänga kortet. Kortet kommer att avaktiveras idag (tisdag 20/8) och därmed bli obrukbart.


Hittade du inte vad du sökte?