Fel vid mottagning av förtidsröster

I samband med förtidsröstningen till EU-valet behöver 15 röster lämnas på nytt. Ett fel i mottagandet av rösterna upptäcktes av kommunens Valnämnd. De aktuella rösterna togs emot i Knislinge under eftermiddagen (före kl.16.15) den 16 maj. Personerna som lämnat rösterna har kontaktats brevledes och kommer ges möjligheten att lämna sina röster på nytt. Personerna kommer även att kontaktas via telefon eller besök.


Hittade du inte vad du sökte?