Färe Montessori tar över Sibbhults fritidsgård

På initiativ av Färe Montessoriskola har samtal förts mellan skolan och kommunen under året om att Färe Montessori vill driva fritidsgården i Sibbhult. En överenskommelse mellan skolan och kommunen är gjord om att skolan tar över ansvar och driften av fritidsgårdsverksamheten från och med den 1 januari 2018. Detta presenterades på en pressträff under morgonen fredagen 22 december.

 

 

 

”Vi behöver mer krafter i Sibbhult att jobba med integration och skapa mötesplatser i samhället. Ungdomar behöver något att göra och en plats att samlas på. Oavsett bakgrund och intressen ska fritidsgården vara en mötesplats öppen för alla.” säger Jocke Bengtsson, rektor på Färe Montessori.

”Vi i Femklövern har länge velat ha fler mötesplatser som drivs på ungdomarnas villkor med vuxen hjälp. Färe Montessori kommer kunna axla den rollen galant,” sade Sofia Nilsson (C), ordförande i Omsorgs och utbildningsutskottet.

Det är tillsammans med de ideella krafterna som samhället kan hjälpas åt att skapa ett brett utbud av aktiviteter och mötesplatser för ungdomar. Tanken är att fritidsgården ska kunna bidra till ett ökat intresse för fritidsaktiviteter bland annat de som är kopplade till föreningslivet.

”Det finns hur många goda samarbetspartners som helst i Sibbhult. Vi ska hjälpa varandra för att ungdomarna ska veta om och kunna ta del av en mängd olika aktiviteter,” kommenterar Jocke Bengtsson.

Ungdomsföreningen i Sibbhult ska ha en stor eloge som drivit fritidsgården fram tills nu. Östra Göinge kommun önskar Färe Montessori ett stort lycka till med att driva fritidsgården med fortsatt kraft och stabilitet. Sibbhult ska ha en fritidsgård.

”Det ska bli så kul att få se nytt liv och förnyad energi här på fritidsgården!,” avslutar Sofia Nilsson.

 


Hittade du inte vad du sökte?