Fantastiska resultat på Svenskt Näringslivs enkätundersökning!

Östra Göinge har haft en mycket positiv trend i Svenskt Näringslivs undersökningar och ranking de senaste åren. I de enkätresultat som släpptes idag på foretagsklimat.se kan vi se att den positiva trenden håller i sig. Och den är stark!

Det sammanfattade omdömet, alltså på frågan hur företagarna vill summera helhetsintrycket av företagsklimatet i kommunen de verkar i ser vi, precis som de senaste 5 åren, en mycket positivt trend. 2013 var resultatet 2.97 och 2018 ligger vi på 3.9 som kan jämföras med siffran för Sverige som ligger på 3.4. För Skåne län var motsvarande siffra 3.45. Vi har det bästa resultatet i Skåne Nordost.

Grafen på bilden intill talar sitt tydliga språk.

”Det här är så bra! Jag är mycket stolt över resan vi tillsammans har gjort och ännu mer exalterad över den medvind vi har. Gediget arbete, nära dialog och en känsla av en ljus framtid för både näringslivet och platsen Östra Göinge ger resultat. I Göinge kan vi, i Göinge vill vi och i Göinge ska vi!” sade en glad, men inte överraskad, Patric Åberg, kommunalråd i Östra Göinge.

Går man djupare in och tittar på attityder, närmare bestämt politikernas och tjänstemännens attityder till företagande så är trenden positiv där också. Hur allmänhetens attityd till företagande upplevs har tidigare legat under Sverige men i år är vi över. Upplevelsen av medias attityder har skjutit iväg och ligger väl över siffran för Sverige (3.89 jämfört med 3.57).

Gällande kommunens service till företag har Östra Göinge de senaste åren legat över Sverige och trenden visar på en mycket positiv utveckling i allt från det samlade intrycket till upphandling och tillämpning av lagar och regler. Det upplevs också att konkurrensen från kommunen minskat och även här ligger Östra Göinge väl över siffran för Sverige som låg på 3.89 jämfört med Östra Göinge på 4.59. Även i denna fråga har vi haft bättre resultat än Sverige de senaste fem åren.

Frågor om dialog och information visar de också på positiva trender.

Gällande hur respondenterna upplever vägnät, tåg och flyg så är upplevelsen avsevärt bättre än för 5 år sedan.

I ett av våra största utmaningsområden, nämligen tele och IT-nät gör vi i år ett något sämre resultat än föregående år.

Den gråa linjen är Östra Göinge jämfört med Sverige (svart) och Skåne län (ljusblå).

Rankingen presenteras den 2 oktober.


Hittade du inte vad du sökte?