Elevråd arrangerade uppskattad temadag för skolkamrater

Bild på Göingeskolan i Broby.

Göingeskolan i Broby.

Nyligen arrangerade elevrådet på Göingeskolan i Broby en temadag som lämnade ett starkt avtryck på både elever och lärare. Med beroende som huvudtema hade dagen planerats och innehållet valts av eleverna själva, vilket skapade ett program som både var engagerande och uppskattat.

Elevrådet på Göingeskolan spelar en viktig roll i att representera elevernas röster och arbetar aktivt för att förbättra skolmiljön. De tar upp frågor kring både den fysiska och psykiska arbetsmiljön samt initierar trivselhöjande projekt. Elevrådet består av en eller två representanter från varje klass, samt en ordförande och en sekreterare.

På elevrådets initiativ arrangerades nyligen en temadag om beroendeproblematik för skolans alla elever.

Tre föreläsningspass: ANTS, porrberoende och livet som missbrukare

Temadagen var uppdelad i tre föreläsningspass som var och en tog upp olika aspekter av beroende. Första passet fokuserade på ANTS (Alkohol, Narkotika, Tobak och Spel) och hur det är att växa upp i en familj med beroendeproblematik. Eleverna fick insikt i de utmaningar som sådana familjer står inför och hur man kan söka hjälp och stöd.

Under det andra passet diskuterades porrberoende, ett ämne som ofta är tabubelagt men som är viktigt att belysa. Föreläsningen behandlade hur tillgången till pornografi kan påverka unga människors syn på sex och relationer, samt de psykologiska och sociala konsekvenserna av ett beroende.

Bild på bland annat Agron, fältare, som föreläser om ANTS.

Kommunens BRÅ-samordnare, familjebehandlare och fältassistent föreläste om beroende i olika former samt om beroende i familjen.

Bild på Annicka, skolsjuksköterska som höll i föreläste om porr.

Göingeskolans skolkurator och skolsjuksköterska föreläste om porrberoende och dess följder.

Tony Svensson: Från talangfull idrottskille till kriminell drogmissbrukare

Höjdpunkten på temadagen var för många elever mötet med Tony Svensson, en före detta kriminell drogmissbrukare som nu arbetar som föreläsare och inspiratör. Tony delade sin gripande livshistoria om hur han hamnade i missbruk och kriminalitet – och hur han slutligen lyckades vända sitt liv.

En fråga som många ställde sig var hur hans familjesituation ser ut idag efter hans resa genom mörker till ljus. Tony svarade öppet på frågor om hur hans tidigare liv påverkat hans familj och hur han arbetar för att bygga upp förtroendet igen.

Bild på Tony Svensson som pratar med några elever.

Tony Svenssons livshistoria var extra uppskattad.

– Det var tydligt att eleverna uppskattade den verklighetsanknytning som föreläsningen med Tony gav, säger försteläraren Magnus Birgersson.

Förberedelser som skapade engagemang

Veckan innan temadagen fick eleverna i alla klasser skriva ner sina frågor om beroende, som sedan samlades ihop av elevrådet. Under föreläsningarna fungerade elevrådet som moderatorer, vilket gjorde att föreläsningarna blev ännu mer interaktiva och relevanta för eleverna.

– Temadagen var väldigt uppskattad av eleverna och det är tydligt att när de får möjlighet att påverka innehållet så skapas ett större engagemang för de frågor som berör dem, säger försteläraren Magnus Birgersson och fortsätter:

– Ämnena som lyftes under dagen är viktiga, men ofta svåra att prata om. Elevrådets upplägg med anonyma frågor som skickades in i förväg var riktigt bra och en framgångsfaktor.


Hittade du inte vad du sökte?