Elevernas måluppfyllelse följer trenden

Analysen av vårterminens måluppfyllelse visar att eleverna i årskurs 9 ligger kvar på senaste årens trend, dock har meritvärde och behörighet till gymnasiet sjunkit mot föregående år.

Diagram över meritvärde

– Det är oroväckande att vi inte lyckas få upp resultaten utan ligger på ungefär samma nivå år efter år. Förra året var det ett trendbrott i positiv riktning, detta följs tyvärr inte i år. Vi har därför gett förvaltingen i uppdrag att ta fram en tydlig åtgärdsplan som ska presenteras i augusti, säger Daniel Jönsson, vice ordförande i kommunstyrelsen.

Mia Karlsson, skolchef, håller med och just nu pågår ett analysarbete som behövs för att komma fram till vilka åtgärder som ger effekt framåt.
– Det långsiktiga utvecklingsarbete som redan är igång med fokus på kunskap och måluppfyllelse fortgår, men vi behöver gräva djupare för att veta vilka ytterligare insatser som krävs. I år har situationen med Coronapandemin även inneburit att många elever under våren har missat en stor del av undervisningen, vilket troligtvis har påverkat enskilda individers resultat. Därför är det glädjande att så många elever deltog på årets lovskola, där ett antal elever läste upp sin behörighet till gymnasiet.

Behörigheten till gymnasiet är 74 %, förra året låg den på 79 %. Resultaten är preliminära och den officiella statistiken för Östra Göinge kommun kommer att publiceras av Skolverket i höst.


Hittade du inte vad du sökte?