Eldsjälar återställer vandaliserad stenvalvsbro

Rönnebodaån fungerar på del av sin sträckning som kommungräns mellan Osby och Östra Göinge. Strax norr om där riksväg 15 idag korsar bron finns en gammal stenvalvsbro som dessvärre blivit vandaliserad. Två större stenblock har brutits loss och välts ner i ån.

Men idag återställs bron med hjälp av ideella krafter. Det är eldsjälarna Ola Zaar och Zerny Ekstrand som, med hjälp av Östra Göinge kommun i sökandet av tillstånd som krävs, påbörjade arbetet med återställningen nu på fredagsmorgonen.

Stenvalvsbroar i Sverige

Stenvalvsbroar är den äldsta typen av bevarade stenbroar. Bron vilar på ett eller flera valv som är sammansatta av lösa delar, oftast natursten. Stenarna låser varandra tack vare sin tyngd och ger en stabil och stadig bro. I Sverige finns omkring 600 valvbroar byggda i natursten.

 


Hittade du inte vad du sökte?