Efterlevnaden av rekommendationer följs upp i sommar

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa upp hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs.

Syftet med uppdraget är att få löpande regionala lägesbilder för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på ökad smittspridning i landet. Om det framkommer att rekommendationer inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan med region, kommun och smittskyddsläkare lyfta behov av att vidta åtgärder till regeringen.

Uppdraget genomförs i samverkan med Folkhälsomyndigheten, landets regioner och kommuner samt andra berörda aktörer. Östra Göinge kommun kommer att rapportera till Länsstyrelsen Skåne.

Läs mer om uppdraget på Länsstyrelsen Skånes webbplats


Hittade du inte vad du sökte?