Efter projekt: Stora parken i Sibbhult har fått en grillplats

Stora parken i Sibbhult har under två år varit föremål för projektet Parkliv, som syftat till att hitta metoder som ökar parkanvändande samt att tillsammans med byborna utveckla parken inom den normala driftsbudgeten.

Under projektettiden har lokala föreningar, mellanstadieelever samt utrikes födda elever från vuxenutbildningen bjudits in till workshops om parkens möjligheter och vad som vill till för ett större användande av den. Nu i december har ett av önskemålen uppfyllts genom anläggande av en grillplats.

Grillplatsen är centralt belägen, i parkens västra del intill ån. Den är komplett med ett förankrat galler och fasta sittplatser runt om och väntar nu på de Göingebor som vill spendera en stund utomhus och kanske grilla en matbit eller marshmallows!

Bild på grillplatsen.

Grillplatsen i parken.

Utvecklingen av parken fortsätter

Projektet Parkliv avslutades för ett par veckor sedan. I Sibbhult är anläggandet av grillplatsen början på den utveckling som kommunen planerar för. Bland annat kommer förslag om lek för äldre barn, trädplanteringar och fler sittplatser utredas vidare.

– Parklivsprojektet har gett oss lärdomar som vi tar med oss i andra liknande arbeten, till exempel hur vi blir bättre på att inkludera byborna i projektens olika faser. I parken i Sibbhult är grillplatsen först ut och ett startskott för den fortsatta utvecklingen som kommer ske över tid. Parkens generösa storlek ger många möjligheter, säger Johanna Holgersson, planarkitekt.

Bild på grillplasten i mörker.

Grillplatsen invigdes tillsammans med de engagerade föreningarna.

Mer om projektet Parkliv

Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp (SLU) och stadsutvecklingsföretaget Living Cities har beviljades Vinnova-medel för att utveckla metoder för inkludering till urbana grönområden. Trots att det finns en hel del kunskap och satsningar gjorda för att involvera användare och arbeta fram lösningar för att grönområden ska kunna användas av fler, så saknas en samlad kunskap, ett systematiskt arbetssätt och utvärderingar av vilka metoder för brukarmedverkan som fungerar bra.

Parkliv syftade till att utveckla den stora potential som finns i medskapandemetoder för att förvalta grönområden och göra dem mer inkluderande. Parkliv drev, utöver i Östra Göinge, parallella projekt i Malmö och Tyresö. Läs mer på Living Cities webb.


Hittade du inte vad du sökte?