Efter ett års arbete: Skolberedningen presenterar skolrapport

Under ett års tid har Östra Göinge kommuns skolberedning arbetat intensivt med att skapa en nulägesbild av situationen i kommunens skolor. En rapport har nu sammanställts och arbetet med en åtgärdsplan tar vid.

Bild på Daniel Jönsson Lyckestam.

–  Meritvärdet för elever i årskurs nio har varit ungefär lika lågt de senaste tjugo åren. Oavsett vilka som styrt, oavsett vilka som varit rektorer eller lärare och oavsett vilka elever som gått i skolan så har resultaten varit på samma nivå i över tjugo år, säger Daniel Jönsson Lyckestam, skolberedningens ordförande.

Under året som gått har skolberedningen genomfört ett par omvärldsdagar, elevdialoger och flera skoldialoger där föräldrar och andra Göingebor deltagit.

– Vi har pratat med flera hundra personer, varav sextio elever, alla lärare i kommunen och tvåhundra föräldrar. Under det här året har vi sett att skolresultaten engagerar många och att alla vill åt samma håll.

En rapport som ger den samlade nulägesbilden har sammanställts och flera av de insikter som erhållits under året tas med i det fortsatta arbetet. Ett konkret mål är att det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 9 ska vara 230 år 2030.

Under våren kommer en åtgärdsplan tas fram för det fortsatta arbetet. I skolrapporten nämns bland annat vikten av högre förväntningar som en viktig del och att det behövs ett arbetssätt där fokus ligger på uppföljning och analys. Ordning och reda, kunskaper samt, inte minst, läsförståelse är andra viktiga fokusområden.

Bild på Daniel Jönsson Lyckestam.

– Vi behöver mäta och utvärdera våra satsningar kontinuerligt. Fungerar inte en sak som vi testar, så ska vi sluta med den och prova något nytt. Även förväntningarna behöver höjas på samtliga nivåer och skolresultaten ska vara viktiga för alla i kommunförvaltningen oavsett vilken avdelning eller enhet man tillhör. Alla behöver tänka skola.

En annan viktig del som skolrapporten lyfter är föräldrarnas engagemang, där rapporten pekar på bristande kommunikation och förtroende mellan skola och hemmet, och som ett resultat av detta, en låg tillit till skolan. I det fortsatta arbetet lyfts även konstruktiv samverkan mellan skola och hemmet som ett åtgärdsområde.

– Kan andra så kan vi. Det finns flera exempel på kommuner som lyckats vända en negativ trend och vi är säkra på att även Östra Göinge kan lyckas med det, avslutar Daniel Jönsson Lyckestam.

Här kan du ta del av hela skolrapporten.


Hittade du inte vad du sökte?