Det som hänt är mycket ovanligt

Händelsen på Göingeskolan berör alla djupt och det finns många frågor som söker svar. Östra Göinge kommun vill hänvisa till en artikel i Kristianstadsbladet där Sven Granath, utredare vid Brottsförebyggande rådet, uttalar sig:

– Ungefär vart fjärde år i genomsnitt inträffar dödligt våld i en skolmiljö. Men det är ännu mer ovanligt att det inträffar på en högstadieskola som fallet i Broby, säger Sven Granath, utredare vid Brottsförebyggande rådet, till TT.

Grovt våld som begås av barn i yngre tonåren utspelar sig ofta på just skolan.

– Ett av typfallen är hämndaktioner mot mobbning, som kan rikta sig mot antingen elever eller lärare. Jag är inte förvånad över att det kan vara omständigheten i det här fallet också, säger han.

Annars handlar uppgörelsen ofta om kriminalitet och konflikter som uppstått utanför skolan, till exempel knarkaffärer.

– Men då råkar uppgörelsen ske i skolmiljön eftersom man vet att någon av de inblandade finns på skolan, säger Granath.

Eftersom det grova våldet är så ovanligt är det svårt att dra några slutsatser om huruvida våldet har ökat på sistone.

– Det är så ovanligt att det inte går att tala om eventuella trender, säger Sven Granath.

Hela artikeln i Kristianstadsbladet kan du läsa här.

 


Hittade du inte vad du sökte?