Det behövs fler kontaktpersoner och kontaktfamiljer i Östra Göinge

Just nu finns ett ökat behov av kontaktpersoner och kontaktfamiljer i Östra Göinge och vi välkomnar därför nya ansökningar. Du som känner att du har tid över och vill engagera dig i andra har möjlighet att göra värdefulla insatser!

Att vara kontaktperson

Som kontaktperson träffar du en ungdom eller vuxen utanför hemmet under ett bestämt antal timmar i månaden, fördelat på 1–2 tillfällen per vecka.

Vad som förväntas av dig som kontaktperson varierar och beror på behoven hos den som behöver hjälp. Några exempel är att träffas och ta en promenad, fika eller göra någon annan aktivitet tillsammans. Ett annat exempel är att vara ett bollplank där du vägleder i vardagliga frågor.

Uppdraget som kontaktperson kan även innebära att du finns med när barn har umgänge med den förälder som de inte bor tillsammans med. Ibland är du med under hela umgänget, ibland endast vid hämtning och lämning.

Att vara kontaktfamilj

En kontaktfamilj tar emot ett eller flera barn i sitt hem, vanligtvis under ett bestämt antal veckoslut eller dagar i månaden.

Kontaktfamiljen ska erbjuda barnet en trygg miljö att vistas i som ett komplement till hemmet. Det är viktigt att ni har tid att lyssna på och finnas till för barnet.

Vem kan ansöka och hur går det till?

Du som blir kontaktperson eller kontaktfamilj ska själv ha ett ordnat liv och vilja göra en värdefull insats för andra.

Du ansöker genom att fylla i den här blanketten och skicka den med brevpost till:

Östra Göinge kommun
Individ- och familjeomsorgen
Box 66
289 03 Broby

Efter att en ansökan kommit oss tillhanda görs först kontroller i kronofogdens och polisens register. Därefter gör vi en egen utredning, som bland annat innebär att du som ansökt träffar socialsekreterarna och får svara på några frågor.

Kontakt för mer information

Håkan Ekström, socialsekreterare
044-775 60 36
hakan.ekstrom@ostragoinge.se


Hittade du inte vad du sökte?