Digitala resvaneundersökningen för alla är öppen – visa oss din vardag!

Ta chansen att påverka dina framtida resmöjligheter!

Resultatet kommer att användas för att följa upp hur resandet ser ut i Östra Göinge, men också i Skåne i stort. Ditt svar är viktigt och resultatet kommer att användas för att förbättra möjligheterna att gå, cykla, åka kollektivtrafik och köra bil där du bor och i hela Skåne.

Bakom undersökningen står Region Skåne, Skånes kommuner och Trafikverket.

Till undersökningen!


Hittade du inte vad du sökte?