Dags att se över häckar och buskar på tomten

Nu är sommaren här och en bra tid för att se över växtligheten på tomten som angränsar till gator och gångvägar. På kommunens hemsida kan man läsa om vilka höjder som man ska anpassa sina häckar till så att sikten blir god i korsningar. Viktigt är också att se över så inte häckar och buskar växer ut över gångbanor så man tvingar ut gångtrafikanterna på vägen.

Om alla göingar försöker göra sitt under sommaren så kommer vi att under hösten göra en löpande kontroll längs kommunala gator. Enskilda fastighetsägare kan få en anmodan om att se över sin växtlighet redan under sommaren.

 

Här kan du läsa mer om vilka höjder som gäller och hur du ska anpassa din växtlighet.

 


Hittade du inte vad du sökte?