Byggstart hösten 2022: Väg 19, mötesfri sträcka Bjärlöv-Broby

Hösten 2022 påbörjar Trafikverket ombyggnation av väg 19, mellan Bjärlöv och Broby. Vägen är idag hårt trafikerad och trafiksäkerheten bedöms låg. Syftet är att öka trafiksäkerheten och tryggheten, förbättra framkomligheten på sträckan samt att minska störningar för boende utmed vägen.

Framflyttad byggstart

Trafikverket hade tidigare planerat för byggstart våren 2022. Anbudet vid upphandling av entreprenör nådde dock inte upp till de satta kraven, vilket innebär att byggstarten är framflyttad. Trafikverket ser över tidplanen och arbetar för att få en entreprenör på plats med ambitionen om en byggstart hösten 2022.

Läs mer på Trafikverkets webb.


Hittade du inte vad du sökte?