Byggnation och utveckling för hela livet i Skånes gröna hjärta!

I Knislinge uppför Göingehem Östra Göinges första höghus: Sigfrids Höjd. Utsikten från de översta våningarna är milsvid. Affärer, skolor, sporthall, vårdcentral och resecentra finns på kort promenadavstånd.

Tre helt nya förskolor. Totalrenovering av Västanvid i Knislinge. Ett nyrenoverat Trollabad. Kilometervis gång- och cykelvägar. En nybyggd sporthall i Knislinge. Och så Trollacenter i Glimåkra – ett helt nytt evenemangs- och fritidscenter.

Dessa satsningar har tillsammans med flertalet upprustningar av såväl fastigheter som utomhusanläggningar och bostadsbyggen präglat Östra Göinge och dess byar de senaste åren. Verksamhetsmiljöer, mötesplatser och boendemöjligheter har anpassats för vår växande kommun och Göingebornas liv.

– Under de senaste 10 åren har eldsjälar och företag tillsammans med kommunen vänt motgång till medgång. I dag är Östra Göinge ett konkurrenskraftigt alternativ för alla som söker ett välkomnande boende med en livsmiljö som ger utrymme för familj, fritid och allt annat som är viktigt på riktigt i våra liv, säger Mikael Torberntsson, Samhällsbyggnadschef.

En plats att starta sitt liv på

– Genom en offensiv satsning på nybyggnation och utveckling av förskolor, skolor, bibliotek och fritidsanläggningar har vi gett våra barn och unga goda möjligheter till en bra start i livet. Personligen tror jag att Skånes gröna hjärta är en av de bästa platserna i världen för ett barn att växa upp på och rusta sig för vuxenlivet, fortsätter Mikael.

– En av de lyckade satsningarna är Trollacenter i Glimåkra, Göingebornas nya fritids- idrotts- och rekreationscenter. Trollacenter blev under våren 2019 känt i stora delar av Sverige när FK Göingarna anordnade orienteringstävlingen 10-mila där.

– Göingehem har fokuserat på att nyproducera bostäder och har nått målet 70 nya lägenheter på fyra år. Vi har byggt 90, vilket är den största nyproduktionen som skett i kommunen på 20 års tid. Intresset för att bo i Östra Göinge ökar och hyresrätterna är lätta att hyra ut, säger Göingehems VD Henrik Loveby.

Agnebergs förskola invigdes 2018. Förskolan med kapacitet för 120 barn är miljöprofilerad och har ett eget tillagningskök.

Centrumförnyelse i Broby, utveckling av väg 19 och bostäder i bland annat Sibbhult

– Det händer mycket i Östra Göinge även under de kommande åren. Exempelvis ska centrum i Broby utvecklas till en mer välkomnande och levande bykärna med en station för superbuss mellan Kristianstad och Älmhult med stopp i Hanaskog, Knislinge och Broby. När väg 19 genom kommunen samtidigt byggs om till två plus ett-väg läggs en fysisk struktur för framtidstro och ökad tillväxt, säger Mikael.

– Göingehems nya bostäder har uppförts i fyra av de fem större byarna. Näst ut är Sibbhult där vi har en pågående projektering för fem marklägenheter. Våra lyckade satsningar har dessutom medfört att andra aktörer fått upp ögonen för Östra Göinge och just nu byggs det ytterligare bostäder i privat regi, säger Henrik och fortsätter:

– De som är intresserade av Göingehems nya bostäder är till hälften Göingebor sedan tidigare och till hälften nyinflyttade. I Östra Göinge finns möjlighet till både livskvalité och boendekvalité för alla åldrar.

Mikael Torberntsson, Samhällsbyggnadschef, tillsammans med Henrik Loveby, VD Göingehem.

 

Vad tycker du?

Gör din röst hörd genom att svara på SCB:s medborgarundersökning!
Mer information om undersökningen >

 


I Knislinge uppför Göingehem Östra Göinges första höghus: Sigfrids Höjd. Utsikten från de översta våningarna är milsvid. Affärer, skolor, sporthall, vårdcentral och resecentra finns på kort promenadavstånd.

Hittade du inte vad du sökte?