Bro över Helgeå rustas för ett långt liv och säker trafik

Trafikverket meddelar att de nu inleder ett renoveringsarbete på den södra bron över Helgeå vid Broby. Bland annat ska kantbalkar och tätskikt bytas.

Arbetet inleds den 17 maj och pågår till och med den 15 juli. Genom att byta ut kantbalkar, räcken och tätskikt på bron förlängs dess livslängd och trafiksäkerheten för de trafikanter som färdas på sträckan ökar.


Så påverkas trafiken
Arbetet delas in i två etapper för att trafiken ska kunna passera över bron under hela byggtiden och för att samtidigt på ett effektivt och säkert sätt kunna utföra underhållsåtgärderna. Det innebär att framkomligheten påverkas eftersom hastigheten behöver sänkas och vägen smalnas av. Trafiken regleras med trafikljus under arbetet.

Cykel- och gångtrafik leds om till bron precis intill.

Trafikanter bör räkna med att det kan ta längre tid att ta sig fram på sträckan under den aktuella perioden. Trafikverket uppmanar alla att köra försiktigt och ta hänsyn till sina medtrafikanter.

 


Hittade du inte vad du sökte?