Beviljat projekt ska få unga i arbete

Östra Göinge kommun har fått medel för att bättre möta unga som saknar sysselsättning till följd av pandemin. Det är genom projektet React-EU Sväng In som kommunen ska utöka och anpassa utbudet i Göingematchningen efter de ungas behov och utmaningar.

Detta kommer att ske genom bland annat uppsökande verksamhet, arbetsmarknadskunskap, rådgivning kring studie- och yrkesval, CV och intervju-träning, inspiration från lokala och regionala utbildningsaktörer, stöd i jobbsökning och möjligheter att möta framtida arbetsgivare.

–Vi fortsätter med våra insatser för att få fler i arbete eller studier, i detta fall med hjälp av externa medel från EU och med fokus på unga. För att kunna nå egen försörjning och undvika en ond spiral av försörjningsstöd och utanförskap är det avgörande att bryta arbetslösheten redan i ung ålder, säger Patric Åberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Projektet är planerat att påbörjas i januari 2022 och avslutas i april 2023.

Logotyp socialfonden EU.


Hittade du inte vad du sökte?