Besök från Sri Lanka på Skogsbrynet i Sibbhult

Under onsdagen var det finbesök på Skogsbrynet i Sibbhult. Anna Edvinsson, Universitetsadjukant i omvårdnad på Högskolan i Kristianstad(HKR) och Dr. Kalpani Abhayasinghe, Doktorat på General Sir John Kotelawala Defence University(KDU) på Sri Lanka, var på besök för att titta på och bli inspirerade av den demensvård som sker där.

Tätt samarbete mellan lärosäten

HKR och KDU har sedan många år haft utbytessamarbete och elever från Sri Lanka har fått prova på att studera i Sverige och vice versa. Ett utbyte som ger mycket erfarenhet för eleverna. Att elever får se hur omvårdnad fungerar i andra länder och hur olika förutsättningar det finns. Resurserna för demensarbetet i Sverige och Sri Lanka skiljer sig markant medan omvårdnadsfilosofin är densamma. Att man ska se människan och inte sjukdomen.

Hur blev det Sibbhult?

Anna, som tidigare arbetat i Östra Göinge kommun, tog kontakt med Marita Nyström, Enhetschef, för att boka ett besök på ett av kommunens demensboende. Marita föreslog Skogsbrynet i Sibbhult eftersom de nyss blivit Sivliahemscertifierade.

– Kalpani har forskat och gjort studier i demensvård i sitt hemland och var intresserad av hur ett Silviahem fungerar, säger Anna.

Det började med en rundtur på demensboendet där Kalpani fick ta del av hur svenska demensarbetet fungerar och den tekniska utrustning som finns tillgänglig. Därefter blev det fika med diskussioner där Kalpani redovisade sin forskning inom demensvård.

– Vår ålderspyramid blir alltmer mindre trubbig vilket innebär att vår befolkning bara blir äldre och äldre. Vår demensvård är inte lika uttalad som i Sverige. Demens tas inte om hand som det behövs, till stor del av religiösa skäl. Sen är det den socioekonomiska aspekten. Våra vårdhem är bara finansierade till hälften av regeringen medans andra halvan finansieras av bidrag viket i många fall innebär att det bara är de rikare som får korrekt vård, berättar Kalpani. Vi måste rusta upp och bli bättre på att ta hand om våra äldre.

Kalpanis forskning

Kalpani har bland annat forskat i hur ett förändrat arbetssätt med demenssjuka kan markant öka deras livskvalité. Detta genom att umgås, sjunga, dansa, jobba i trädgård, laga mat tillsammans och sova mindre.

– Det fanns demenssjuka med värk i kroppen som bara satt stilla inne och inte gjorde någonting på dagarna. Men när de blev aktiverade och stimulerade av aktiviteter tillsammans med andra så försvann ofta värken och de blev rörliga igen och fick en helt ny kvalitet på livet, förklarar Kalpani.

Skogsbrynet i Sibbhult Silviahemscertifierades 14 juni 2023 och är det första i nordöstra Skåne.

Med på besöket var också Annica Fridlund, enhetschef, Annika Lönnqvist, demensköterska och Sanna Karas, enhetschef.

Annica Fridlund, Annika Lönnqvist, Anna Edvinsson, Kalpani Abhayasinghe, Sanna Karas, Marita Nyström

 


Hittade du inte vad du sökte?