Beslut om distansundervisning i en klass på grund av covid-19

I en klass på Göingeskolan i Broby har flera elever fått covid-19. Med anledning av detta har kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M), efter rekommendationer av Smittskydd Skåne, beslutat att den berörda klassen övergår till distansstudier.

Beslutet gäller från och med 2021-08-31 till och med 2021-09-03.

Beslutet fattas i enlighet med Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Kontakt för mer information

Cecilia Flood, verksamhetsområdeschef Utbildning och arbete
044-775 60 14 | cecilia.flood@ostragoinge.se

 


Hittade du inte vad du sökte?