Begäran om skyddsutrustning från Socialstyrelsen för privata aktörer

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram ett förslag på hur privata aktörer kan rapportera sitt behov av skyddsutrustning till Socialstyrelsen.

På SKR:s sida under rubriken Mallar för rapportering hittar du två excel-filer (Mall lägesbild privata utförare
och Mall begäran om stöd privata utförare). Fyll i, skriv ut och skicka in dessa till kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Denne blir den förmedlande länken och skickar i sin tur in uppgifterna till Socialstyrelsen.

Fyll i din begäran om skyddsutrustning på SKR:s hemsida

Mallarna skickas in senast varje tisdag för att komma med i kommunens rapportering som sker på onsdagar.

Skicka din ifyllda begäran till:

Lotta Tyrberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska, via mejl: lotta.tyrberg@ostragoinge.se

 

 


Hittade du inte vad du sökte?