Barn, unga och kunskap prioriteras högt i Östra Göinge

Östra Göinge kommun följer de barn och unga som bor här, från de allra första åren genom skoltiden tills de är unga vuxna. Under den här perioden ska barnen och senare ungdomarna känna trygghet, fyllas med kunskap, vilja lära sig ännu mer och rustas för framtiden – mål som bland annat verksamheterna förskola, skola, elevhälsa, kultur och fritid samt musikskola arbetar tillsammans mot.

– De satsningar som varit mest synliga utåt de senaste åren är de inom förskolan där lokaler och närmiljöer fått ordentliga lyft. I Knislinge och i Hanaskog har nya förskolor byggts samt ytterligare en i Broby öppnats. De har alla en miljö som är utmanande för barnen och gynnar målen i läroplanen, berättar Mia Karlsson, skolchef, och fortsätter:

– För de som berörs direkt av verksamheten, föräldrar till exempel, tror vi även att satsningar på kvalitetsarbete är märkbart. Digitala verktyg för planering och kommunikation ger föräldrarna inblick på ett smidigt och tillgängligt sätt.

Mia Karlsson, skolchef.

Fokus på kunskap, digitalisering och bevarad nyfikenhet

Inom förskolan kommer den nya läroplanen med fokus på leken, matematik- och NO-utveckling, språkutveckling och digitalisering spetsa verksamheten ytterligare.

– Barnen ska rustas inför grundskolan och få rätt kunskaper med sig, men samtidigt ska nyfikenheten behållas och barnen ska ha ett fortsatt sug efter att lära sig mer.

Förskolans största utmaning är, liksom för stora delar av övriga landet,  att få utbildade förskolelärare.

– I Östra Göinge kommuns förskolor har personalen jämförelsevis mycket tid för reflektion tillsammans. Detta möjliggörs genom förskolans kulturteam som avlöser personalen på varje avdelning en hel dag var femte vecka. Samtidigt som ordinarie personal kommer ifrån ges barnen kvalitativa kulturupplevelser med pedagoger de känner sen innan. Ett fantastiskt koncept, säger Mia Karlsson.

Skolan växer och bjuder på utmaningar – samtidigt som resultaten är glädjande

För Östra Göinges grundskolor kopplas de största utmaningarna till ett ökat elevantal.

– Vi är en inflyttningskommun, vilket ställer höga krav på oss, säger Ulrika Olsson, utvecklingsledare och fortsätter:

– Skolan har fått en ny stor elevgrupp och håller på att växa ur sina lokaler. Vi har en låg personalomsättning med få uppsägningar, men eftersom verksamheten växer snabbt blir personalförsörjningen en stor utmaning när nya tjänster ska tillsättas. Även lokaler behöver anpassas när elevantalet ökar.

Trots att Östra Göinge kommun liksom många andra kommuner, möter ett svårare ekonomiskt läge de närmaste åren prioriteras skolan som är en av kärnverksamheterna.

– Till exempel har två stycken didaktiker anställts det senaste året och det planeras för ytterligare en riktad mot förskolan. De arbetar med handledning till pedagog och arbetslag, så att de genom kollegialt lärande utvecklar undervisningen mot högre måluppfyllelse för barn och elever. Även två nya kuratorer ska anställas. Det är av stor vikt att vi möter varje elev utifrån sina behov, säger Ulrika Olsson och fortsätter:

– Kompetensutveckling, god tillgång till digitala verktyg, systematik i kvalitetsarbetet och fokus på kunskapsuppdraget är centralt. Ett viktigt utvecklingsarbete är att vi systematiskt arbetar med elevernas närvaro, som vi ser ökar. Dessutom har skolan ett nära samarbete med både socialtjänsten och individ- och familjesupporten vilket hjälper oss att tidigt fånga upp barn och unga på glid.

Ulrika Olsson, utvecklingsledare förskola och skola.

Högre gymnasiebehörighet och meritvärdet i årskurs 9 är två av kommunens mål för grundskolan. Efter ett sämre resultat år 2018 har trenden vänt och betygen läsår 2018/2019 visade ökade resultat igen.

–  Dippen var kortvarig och ökningen i år är glädjande. Att eleverna får möjlighet att komma vidare till gymnasiestudier är av hög vikt. Ett av skolans viktigaste uppdrag är att väcka tankar kring framtiden och möjliga yrken. Eleverna ska känna att de själva kan påverka sin framtid!

Kultur och fritid – samarbetar med skolan och  arbetar för kvalitativ fritid

Utöver den tid som spenderas i förskolan och skolan ska även fritiden vara kvalitativ och stimulerande för alla barn och unga i Östra Göinge.

– Vi har satsat mycket på kultur- och fritidsanläggningarna. Bland annat lagt resurser på att presentera Trollabadet i Glimåkra som en fräsch och modern fritidsanläggning med ny entré, kiosk och omklädningsrum. Även Hanaskogsbadet är uppfräschat och nyrenoverat de senaste åren, säger kommunens kultur- och fritidschef Jan Carlson och fortsätter:

– Vi ser baden som viktiga mötesplatser under sommaren. Dessutom är det såklart viktigt att barnen och ungdomarna får en vana och trygghet vad gäller vatten. Under sommarlovens första veckor arrangeras populära sommarsimkolan på just utomhusbaden.

Ett annat stort projekt som rotts i land är Trollacenter – numera ett stort fritids- och evenemangscenter som kan attrahera större evenemang till Östra Göinge.

– Man kan säga att eldprovet var arrangerandet av tiomila i april i år som verkligen blev lyckat, säger Jan Carlson.

– Vi fortsätter också utveckla kommunens bibliotek. Till exempel har Hanaskog fått ett helt nytt bibliotek intill Kviingeskolan, som då även ligger nära nya förskolan Agneberg, för att samarbetet med skolan och förskolan ska utvecklas ännu mer. Biblioteken är en viktig del som ger barn och unga möjlighet till kulturupplevelser och läsning.

Jan Carlson, kultur- och fritidschef.

Skapande skola – ett lyckat samarbete

Kommunen har ett välutvecklat och strukturerat samarbete med Skapande skola som är en viktig kultursatsning för eleverna.

– Syftet är att eleverna under sin skolgång får möjligt att utveckla sitt eget skapande och musik, dans, målning, teater och film är några av de teman som varje elev möter, förklarar Jan Carlson.

– En annan framgångsfaktor är kommunens så kallade idéburna sektor, bland annat det rika föreningslivet i Östra Göinge. Deras arbete för att ge våra barn och ungdomar en aktiv fritid är fantastiskt!

Vad tycker du?

Gör din röst hörd genom att svara på SCB:s medborgarundersökning. Sista svarsdag via webbenkäten är måndagen den 4 november.

Mer information om undersökningen >

 

 

 


Hittade du inte vad du sökte?