Avspärrat område i Stora parken i Sibbhult

Stora parken i centrala Sibbhult är föremål för projektet Parkliv, där vi med små medel ska utveckla parken så att den används av fler. I projektet har bland annat skolklasser och byns föreningar deltagit.

Under sommaren 2021 togs markprover inför starten av det praktiska arbetet i parken. Dessa prover visade på ej ytliga föroreningar, som man bedömde inte skulle påverka utvecklingsplanerna.

När det praktiska arbetet nu startade för ett par veckor sedan, med anläggande av grillplats och nya planteringar, upptäcktes mer ytligt liggande massor som man misstänker är förorenade.

Ett mindre område i parken är därför tillfälligt avspärrat, medan vi inväntar provtagning och efterföljande provsvar. Vidare information publiceras här, på kommunens webbplats.


Hittade du inte vad du sökte?