Arbetslösheten minskar i alla grupper i Östra Göinge

Färsk statistik kopplat till arbetslöshet visar positiva siffror i Östra Göinge. Arbetslösheten har minskat i samtliga grupper, men gruppen utrikesfödda sticker ut där minskningen sedan februari förra året är hela 9 procentenheter.

– Vägen till arbete är ett av kommunens prioriterade områden och vi kan se att vårt arbete ger resultat, särskilt i gruppen utrikes födda som är vår största utmaning just nu. Att flytta människor från bidragsberoende till arbete är högprioriterat, säger kommunstyrelsen ordförande Patric Åberg.

Kommunens arbetsmarknadsenhet arbetar i nära samverkan med såväl andra kommunala verksamheter som lokala aktörer, vilket har bidragit till den positiva utvecklingen.

– Vi arbetar nära flera andra enheter, till exempel Göinge utbildningscenter och stöd som hanterar ekonomiskt bistånd, för att kunna ge rätt stöd till Göingebor som söker arbete. Även samverkan med företag genom Göingematchningen är en starkt bidragande del, säger Ola Lundgren, enhetschef vid arbetsmarknadsenheten.

Arbetslösheten i siffror

År 2022 År 2021
Total arbetslöshet 11,2 %  12,7 %
Arbetslöshet, utrikes födda 29,8 % 38,8 %
Arbetslöshet, ungdomar 18,3 % 21,7 %
Arbetslöshet, svenskfödda 6,2 % 7,2 %

– I flera av parametrarna har arbetslösheten i Östra Göinge minskat mest i Skåne nordost-regionen, vilket ger oss ett kvitto på att vårt arbetssätt fungerar väl, avslutar Ola Lundgren.


Hittade du inte vad du sökte?