Arbetet med att höja skolresultaten fortsätter

Idag, den 7 september, genomförs en andra omvärldsdag där skolberedningen och tjänstepersoner från skolan fortsätter att lyssna in positiva exempel från omvärlden: andra kommuner, rektorer och akademiker som berättar om hur de själva eller andra har lyckats höja sina skolresultat.

Bild på Daniel Jönsson Lyckestam (M), skolberedningens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande.

Daniel Jönsson Lyckestam (M), skolberedningens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande, tar del av andra kommuners framgångsrika arbeten inom skolan.

Bland andra kommer Annelie Van Lunteren, rektor på Rörsjöskolan i Malmö, och Lisa Flinth (L), ordförande i utbildningsnämnden Landskrona stad, hålla föredrag. De kommer berätta om sina respektive skolresor, ur perspektiven som rektor respektive politiker, med framgångar och fallgropar som lärande exempel för Östra Göinge.

Skolberedningen i Östra Göinge

I mars 2021 tillsattes en tillfällig skolberedning som nu arbetar med att höja resultaten i Östra Göinges skolor. Under de första månaderna har fokus legat på att få en lägesbild av nuvarande situation. En större omvärldsdag har också genomförts med syftet att hämta erfarenheter och inspiration från andra. Skolberedningen, rektorer, tjänstepersoner och kommunledning deltog, liksom föreläsningsgäster från akademi- och skolvärlden.


Skolberedningens fortsatta arbete med elev- och skoldialoger

Senare i september tar skolberedningen del av, samt diskuterar utifrån, en digital föreläsning och en rapport från Sveriges kommuner och regioner (SKR) om skillnaderna mellan flickors och pojkars skolresultat. I Sverige har pojkar generellt sämre skolresultat än flickor och i Östra Göinge är dessa skillnader större än i övriga landet.

Under september och oktober kommer även elevdialoger genomföras, där skolberedningen träffar eleverna på flera av kommunens skolor för att lyssna på dem och höra deras tankar och funderingar om skolan, kunskaper och skolresultat.

Senare i höst, under oktober och november, bjuder skolberedningen in till skoldialoger med Göingeborna. Skoldialogernas syfte är att lyssna på personerna som har elever i sin närhet, så som föräldrar, mor- och farföräldrar, grannar, tränare med flera.

Efter årsskiftet ska skolberedningen ha en klar målbild för skolan år 2030. Skolutveckling tar tid, men tillsammans ska vi höja skolresultaten!

– Vi har bestämt oss för att skolresultaten måste höjas i Östra Göinge. Därför har vi initierat en mobilisering för skolan där denna skolberedning är en del av resan mot högre skolresultat. Skolorna behöver göra mycket men de kan inte göra allt, hela samhället måste hjälpa till. Därför ska vi under hösten ut och träffa Göingebor som på olika sätt har skolelever i sin närhet. Jag hoppas vi ses! säger Daniel Jönsson Lyckestam (M), skolberedningens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande.


Hittade du inte vad du sökte?