Arbetet efter branden på Åstringagården i Knislinge

Efter den mycket tråkiga branden på Åstringagården i Knislinge informerar vi här om det efterföljande arbetet.

Utvändigt har massorna efter det nedbrunna nu avlägsnats från platsen. Detta har gjorts i samarbete med representanter för de som driver verksamhet i lokalerna samt inbjudna parter med byggnadshistoriskt perspektiv.

Åstringagårdens tak har tillfälligt skyddats med presenningar och invändigt pågår avfuktningsarbete. I nästa skede kommer taket att tätas mer permanent och inredningen i de kvarvarande delarna att rivas ut då dessa blivit vattenskadade. Därefter fortsätter uttorkningen.

En dialog avseende fortsätta åtgärder pågår med nämnda inblandande parter.

När det finns ny information att delge, kommer den publiceras här på kommunens webb.


Hittade du inte vad du sökte?