Arbete för att höja trafiksäkerheten

Vi kommer att utföra ett arbete för att höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter längs med Pappersbruksvägen i Broby. Arbetet sker mellan Storgatan och sim- och sporthallen.

Arbetet påbörjas den 15/6 och beräknas pågå under cirka två veckor.

På- och avstigningsplatsen längs med Pappersbruksvägen kommer att flyttas till sim- och sporthallens parkering.


Hittade du inte vad du sökte?