År 2025 ska kommunens alla bilar vara fossilbränslefria

Kommunens fastighetschef testar en av de tjugo nya laddpunkterna.

Från och med 2018 satsar Östra Göinge kommun på eldrivna fordon och laddinfrastruktur. Målet är att kommunens alla fossildrivna fordon ska vara utbytta år 2025. Vid årsskiftet 2018-2019 placerades ett 20-tal laddpunkter i kommunen, bland annat på Lindgården och kommunhuset i Broby, i Lunnom samt vid hemtjänstens lokaler i Knislinge. Till satsningen har kommunen fått beviljat stöd av Energimyndigheten och Klimatklivet, till 50 procent av kostnaden för laddpunkterna.

Östra Göinge kommun har ca 110 fordon i sitt bestånd: personbilar, lätta lastbilar samt traktorer och arbetsmaskiner. Totalt koldioxidutsläpp för dessa motsvarar ca 165-170 ton per år. Enligt den planerade utbytestakten ska kommunen byta ut ca 15 fordon per år fram till 2025, vilket motsvarar en reducering av ca 25-30 ton koldioxidutsläpp per år.

– Vi har nyligen tecknat ett nytt avtal för fordon så att våra valmöjligheter när vi ska köpa elbilar är större. Det betyder att fler av kommunens verksamheter kan köpa in elbilar, berättar fastighetschefen Damir Ibrahimovic. 

– Inom en snar framtid ska vi även ha avtal på plats som tillåter oss att köpa in HVO-bränsle* till traktorer och arbetsmaskiner, vilket kommer minska dessa fordonens koldioxidutsläpp med 30 procent. 

* Hydrerad vegetabilisk olja.

 

Östra Göinge kommun är med i inspirationsnätverk

Sex kommuner i Skåne intensifierar arbetet för att bli fossilbränslefria genom inspirationsnätverket Fossilbränslefria kommuner. ​Ystad, Sjöbo, Ängelholm, Östra Göinge, Lomma och Kävlinge kommuner arbetar på ett systematiskt sätt med att minska sin klimatpåverkan genom att fasa ut fossila bränslen.

Detta gör de genom att kartlägga bland annat sina fordon och tjänsteresor, genom att ta fram en resepolicy, skaffa gröna elavtal och fasa ut fossil uppvärmning. Kommunerna matchas med varandra för att så effektivt så möjligt utbyta erfarenheter och skapa synergieffekter.

 > Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

Kontakt för mer information
Andrea Raviander, miljösamordnare
andrea.raivander@ostragoinge.se | 044-775 60 60

 


Kommunens fastighetschef testar en av de tjugo nya laddpunkterna.

Hittade du inte vad du sökte?