År 2025 finns en gång- och cykelväg mellan Knislinge och Hjärsås!

Infart mot Hjärsås, från Knislingehållet. Östra Göinge kommun har nu slutit ett medfinansieringsavtal med Trafikverket avseende anläggande av en gång- och cykelväg mellan Knislinge och Hjärsås, närmare bestämt längs med väg 2050 från korsningen Lejongatan-Brogatan till korsningen Knislingevägen-Arkelstorpsvägen.

Gång- och cykelvägen kommer mäta ungefär 3,4 kilometer och beräknas vara anlagd i sin helhet år 2025.

– I ungefär tio års tid har vi kämpat för att knyta ihop de båda byarna och nu är vi äntligen på gång! Det här är dessutom ytterligare ett steg i kommunens satsning på gång- och cykelvägar i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M).

 


Hittade du inte vad du sökte?